Privatlivspolitik

Politik for beskyttelse af personoplysninger for Stromjordet

INTRODUKTION OG SAMMENFATNING

Det er vigtigt for Stromjordet, at dine personoplysninger er beskyttet. Denne politik informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f. eks. navn og kontaktoplysninger.

Kort fortalt behandler vi dine oplysninger af følgende årsager:

 • I det omfang det er nødvendigt for at håndtere din ordre og levere dit billede.
 • For at give dig tilbud og inspiration, både via nyhedsbreve og ved målrettet markedsføring på de sociale medier og andre medier online og offline.
 • Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • Til at håndtere produktbedømmelser og anmeldelser.
 • Til at minde dig om en efterladt indkøbskurv og stille vores funktion Billedvæg til rådighed.
 • Til at oprette og vedligeholde en kundekonto (inkl. funktioner som f. eks. favoritter).
 • Til at overholde obligatorisk lovgivning (f. eks. forbruger- og regnskabslovgivning).

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Så kan du læse vores detaljerede beskrivelser herunder. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan, hvorfor og hvor længe, vi behandler dine personoplysninger.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Stromjordet er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk også, at nogle af vores betalings- og logistikudbydere behandler personoplysninger, der indsamles via vores hjemmeside eller IT-system i forbindelse med købet, og at de hver især er ansvarlige for deres behandling.

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@stromjordet.com.

FRA HVEM ELLER HVOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Stromjordet er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk også, at nogle af vores betalings- og logistikudbydere behandler personoplysninger, der indsamles via vores hjemmeside eller IT-system i forbindelse med købet, og at de hver især er ansvarlige for deres behandling.

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@stromjordet.com

FRA HVEM ELLER HVOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi behandler personoplysninger, som du har valgt at dele med os.

HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger behandles primært af os i Stromjordet. Vi sælger aldrig dine personoplysninger. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde:

 • For at vi kan sikre, at du betaler os, vil vores betalingsudbyder(e) få adgang til dine personoplysninger.
  ­
 • For at kan levere dine varer til din private adresse eller til en postleverandør og for at kunne håndtere eventuelle returforsendelser deler vi dine personoplysninger med vores logistikudbydere.
  ­
 • For at kunne publicere dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med udbyderen af den tekniske løsning til offentliggørelse af sådanne anmeldelser.
  ­
 • Til at markedsføre relevante produkter og gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der leverer en markedsføringstjeneste til os, for eksempel Facebook og Google.
  ­
 • Vi deler dine personoplysninger med it-leverandører, som behandler personoplysningerne på vegne af os som databehandlere for at assistere os med it-tjenester.

Hvis du ønsker flere detaljer om, hvem vi deler dine personoplysninger med, er du velkommen til at kontakte os.

OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS?

Stromjordet behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i nogle få tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Ved overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS sikrer Stromjordet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Stromjordet overfører muligvis dine personoplysninger til USA og vores leverandør, som leverer en tjeneste til udsendelse af nyhedsbreve og vores leverandører, som leverer tjenester til markedsføring af relevante produkter og til at gøre vores hjemmeside så relevant som muligt.

Eventuelle amerikanske leverandører, som vi bruger er certificeret i henhold til Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, hvis hensigt er at beskytte europæernes grundlæggende rettigheder og sikre retssikkerheden for virksomheder, der overfører personoplysninger til USA. Amerikanske virksomheder kan tilmelde sig som Privacy Shield-certificeret i det amerikanske handelsministerium. Handelsministeriet kontrollerer derefter, at leverandørernes politik for beskyttelse af personoplysninger overholder strenge databeskyttelsesstandarder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi deler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet, bedes du kontakte os.

HVORDAN KAN DU PÅVIRKE VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række forskellige rettigheder i forhold til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herunder.

RET TIL AT TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE OG TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.

I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Læs mere om, hvad dette betyder herunder. Hvis vi kan påvise vigtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

RET TIL ADGANG

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.

RET TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.

RET TIL SLETNING (“RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT”) OG BEGRÆNSNING AF BEHANDLINGEN

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
Du har også ret til at anmode Stromjordet om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.

RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden er i Danmark Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet).
Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og
 • Behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra Stromjordet til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

HVORDAN OG HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG?

Vores mål er at være så transparent som muligt med hensyn til, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om dig. I tabellen kan du læse flere detaljer om, hvorfor vi behandler personoplysninger om dig (årsagerne til behandling), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål.

BEHANDLING FØR DU FORETAGER ET KØB

For at vi kan kommunikere med dig, for at gemme dine eventuelle billedvægge og for at modtage feedback fra dig, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at stille tjenesten til rådighed for dig eller besvare dine spørgsmål.

BEHANDLING, DER ER NØDVENDIG FOR KØBET OG VORES AFTALE OSV.

For at vi kan gennemføre dit køb, for eksempel for at kunne levere produktet, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Vi er også nødt til at behandle personoplysninger om dig for at overholde lovbestemte eller andre krav, såsom regnskabslovgivningens krav om at opbevare data, samt forbrugerbeskyttelseslove. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb hos os.

Bemærk venligst, at også vores betalingsudbyder(e) behandler personoplysninger med henblik på at administrere din betaling af ordren. Vores betalingsudbyder(e) er hver især ansvarlig(e) for en sådan behandling. Vores betalingsudbyder(e) giver dig også mulighed for at vælge en nemmere måde at foretage et køb på ved automatisk at udfylde dine personoplysninger, eller ved at du huskes på din enhed.

COOKIES

Her finder du flere oplysninger om vores cookiepolitik.

HVORDAN HAR VI FORETAGET AFVEJNINGEN AF INTERESSER, NÅR RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER ER VORES LEGITIME INTERESSE?

Til nogle formål behandler Stromjordet dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurderingen af retsgrundlaget tager vi udgangspunkt i en afvejning af interesser, hvorved vi har fastslået, at vores legitime interesse for behandlingen vejer tungere end din interesse og din grundlæggende ret til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Vores legitime interesser fremgår af tabellerne ovenfor. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi har foretaget afvejningen. Du finder vores kontaktoplysninger i starten af denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er taget i brug af Stromjordet den 3. juni 2021.